Nowe maszyny
Rozkładarka poboczy REM ? 400
 
Maszyna zbudowana na bazie rozkładarki BAUKEMA S ? 400.
W maszynie zamontowany jest stół rozsuwany hydraulicznie z możliwością rozsypywania poboczy o szerokości 0?1220 mm i kątem nasypu do 25%.
Do podawania materiałów sypkich zastosowano podajnik zgrzebłowy gumowy + poprzeczny podajnik gumowy.


Zalety:

- maszyna samobieżna, nie potrzebuje żadnych ładowarek.

- równomierny przesyp poboczy

- możliwość kładzenia mas asfaltowych na pobocza

- sterowanie maszyną ze stanowiska operatora lub przy pomocy pulpitów na stole

- łatwość obsługi

- możliwość zamontowania szczotki do zamiatania